x
popup_login_title
Facebook login
Google login
x
popup_reg_title
Facebook login
Google login
x
popup_forgot_title
Nhà Hàng - Cà Phê Bến Hẹn

Hồ Bơi Khu Ẩm Thực Cafe Sân Vườn Bến Hẹn

Hồ bơi tại Bến Hẹn thiết kế gồm 2 phần là hồ bơi cho trẻ em và hồ bơi cho người lớn. Nước tại hồ bơi được xử lý theo công nghệ của Ý và độ mặn vừa phải. So với hồ bơi thông thường, hồ bơi nước mặn tốt hơn cho sức khỏe. Một số hình ảnh hồ bơi

Hồ Bơi Khu Ẩm Thực Cafe Sân Vườn Bến Hẹn

Hồ Bơi Khu Ẩm Thực Cafe Sân Vườn Bến Hẹn

Hồ Bơi Khu Ẩm Thực Cafe Sân Vườn Bến Hẹn

Các bài viết khác...