x
popup_login_title
Facebook login
Google login
x
popup_reg_title
Facebook login
Google login
x
popup_forgot_title
Nhà Hàng - Cà Phê Bến Hẹn
  • Khai Vị Song Hỷ (Chả Giò 4 Mùa - Mực Hoàng Kim)
< >

    Khai Vị Song Hỷ (Chả Giò 4 Mùa - Mực Hoàng Kim)

    Giá: 480.000 vnđ

    đặt hàng
Mô tả chi tiết

Khai Vị Bát Bửu

Các đồ uống khác